Bedrijfsnaam

Chaletbemiddeling Makkum

Vragen? Bel: 0515-785010 of mail naar info@chalets-makkum.nl

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Chaletbemiddeling Makkum, gevestigd aan
Postbus 84
8754 ZP Makkum,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.chalets-makkum.nl
Postbus 84
8754 ZP Makkum
+31 515 785010

Paul de Jong is de Functionaris Gegevensbescherming van Chaletbemiddeling Makkum. Hij is te bereiken via info@chalets-makkum.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Chaletbemiddeling Makkum verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Wij verwerken geen aanvullende bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Chaletbemiddeling Makkum verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van reservering en betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Chaletbemiddeling Makkum verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor eventuele controle door de belastingdienst.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Chaletbemiddeling Makkum neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Chaletbemiddeling Makkum) tussen zit.

Chaletbemiddeling Makkum gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

De website: gegevens welke u in een aanvraag invult worden in een database bij het hostingbedrijf opgeslagen. Dit is nodig om de aanvraag te kunnen behandelen en nauwkeurig te kunnen verwerken.

Microsoft Excel: gegevens van chaleteigenaren, huurders en de boeking gegevens worden hierin bijgehouden en opgeslagen. Excel is het primaire boekingssysteem, benodigd voor het nauwkeurig bij kunnen houden van alle noodzakelijke informatie betreffende de huurperiode en financiële gegevens van de boekingen.

Online boekhoudsoftware: de voor-en achternaam van de huurder, evenals het contractnummer en bedragen worden opgeslagen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Chaletbemiddeling Makkum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

– Bankrekeningnummers worden na 2 jaar uit onze systemen verwijderd.

– Personalia zoals o.a. in huurcontracten opgenomen worden 7 jaar bewaard zoals wettelijk verplicht door de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Chaletbemiddeling Makkum verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Normaal gesproken worden enkel uw voor -en achternaam tezamen met het geboekte object en de verblijfperiode gedeeld met de receptie van recreatiecentrum “de Holle Poarte”. Dit is nodig om uw reservering bij aankomst te verifiëren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Chaletbemiddeling Makkum gebruikt alleen technische en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website, inzicht in het gebruik van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Chaletbemiddeling Makkum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@chalets-makkum.nl. Chaletbemiddeling Makkum heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

– Wij maken gebruik de software Webroot Internet Security Complete om virussen, malware, phishing e-mails en andere bedreigingen te herkennen en onschadelijk te maken.

– Wij gebruiken een geavanceerde firewall welke het verkeer van en naar ons netwerk bewaakt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Chaletbemiddeling Makkum en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@chalets-makkum.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Chaletbemiddeling Makkum wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons